NATUURLEXICON


Bevolkingspiramide


Is een grafische voorstelling van de aantallen individuen per leeftijdscategorie van een populatie, meestal gescheiden volgens geslacht.

Deze voorstelling wordt niet alleen toegepast op de mens, maar ook op andere soortgroepen, zoals bijvoorbeeld vogels of insecten.


Home