NATUURLEXICON


Betreding


Betreding is een beïnvloeding van de bodem door mens en dier. Het vertrappen van de vegetatie is het belangrijkste gevolg hiervan. In natuurgebieden veroorzaakt de betreding het ontstaan van paden (door mensen) of wissels (door dieren). Op de paden en de wissels verdicht de bodem, waardoor bepaalde planten verdwijnen of juist andere planten groeien, zoals bijvoorbeeld de Grote Weegbree Plantago major.

Duinvegetaties zijn zeer gevoelig voor betreding.  Home