NATUURLEXICON


Bethylus dendrophilus


De hoogkielplatkop Bethylus dendrophilus is een parasitaire wesp met forse, zwarte kaken en onbehaarde ogen. De kop en het borststuk zijn gegroefd en voorzien van een lange beharing. Deze wesp meet 2 tot 3,5 mm.

Deze wesp komt voor in uiteenlopende biotopen zoals droge heidegebieden, oude eikenbossen, boomgaarden en rietmoerassen.

Van half april tot begin worden vooral vrouwtjes gezien.

Een gastheer van deze wesp is de rups van de Hoornzakdrager Luffia ferchautella, die behoort tot de zakdragers.  De rups van deze kleine nachtvlinder leeft van mossen op boomstammen in vochtige bossen en verschuilt zich permanent in een koker van bladresten.  

Home