NATUURLEXICON


Beperkende factor


De beperkende factor is in de ecologie de factor die de optimale werking van een organisme of een systeem begrenst.

Deze beperkende factoren zijn voor de planten water, koolstofdioxide, licht en voedingsstoffen.  Voor dieren zijn bijvoorbeeld voedsel, water, nestgelegenheid en schuilplaatsen beperkende factoren voor hun ontwikkeling of voor de grootte van de populaties.


Home