NATUURLEXICON


Basifiele planten


Basifiele planten zijn planten die een voorkeur hebben voor basische milieus. Dit zijn milieus waarin de zuurtegraad (pH) hoger is dan 7. Deze planten zijn over het algemeen kwetsbaarder dan acidofiele planten (planten van een zuur milieu), omdat de verzuring de basische milieus doet verdwijnen.

Voorbeeld: kalkrijke duinvalleien zijn basisch; de planten die daar groeien zijn meestal sterk bedreigd.   

Home