NATUURLEXICON


Barrière


Een belemmering voor de fauna op de migratieroutes.

Als gevolg van een toenemende versnippering kan de breedte en de drukte van een weg een grote barrière voor de fauna vormen om over te steken.

 

Home