NATUURLEXICON


Baggeren


Baggeren is het ontgraven van waterbodems met als doel ze uit te diepen. Het baggeren gebeurt ook soms om de zogenaamde successie terug te zetten.

Home