Home

 

 

 

- Tronkenbij -

 

Heriades truncorum

 

 

 

 

 

De Tronkenbij Heriades truncorum is een vrij zeldzame bij die voorkomt op overgangen tussen bos en open land. Het is een oligolectische soort.

De enkele planten die ze verkiest voor stuifmeel en nectar zijn Boerenwormkruid, Reukeloze Kamille, Valse Kamille, Engelse Alant, Donderkruid of Gewoon Duizendblad.

Deze bij heeft een typische manier van stuifmeel verzamelen. Door met het achterlijf de plant te bekloppen, verzamelt ze stuifmeel tussen de verzamelharen van de buikschuier.  

Het is een kleine, zwarte bij met lichte haarbanden. De lichaamslengte varieert tussen 6 en 8 mm. De bij nestelt in oude kevergangen in dood hout, vaak in de afgeknotte delen van een boom. Hiernaast worden vaak ook holle stengels en rietdaken als nestplaats gekozen. De broedgangen worden afgesloten door een wandje van hars gemengd met steentjes en houtsplinters. Het hars wordt verzameld op naaldbomen.  

Deze bij vliegt in één generatie van juni tot en met september.

De Gewone Tubebij is een parasiterende koekoeksbij op deze bij.